משפר פאנטום 10 ק"ג

מק"ט / product 119 בד"ץ

משפר כל דגן גאבטה 12 ק"ג

מק"ט / product 164 בד"ץ

משפר כל דגן פיתה פלוס 10 ק"ג

מק"ט / product 26 בד"ץ

משפר כל דגן סי 10 ק"ג

מק"ט / product 27 בד"ץ

משפר כל דגן (7) 10 ק"ג

מק"ט / product 28 בד"ץ

משפר אקסטרא דגן 60 ק"ג (לחמניות אריז 9)

מק"ט / product 30 בד"ץ